Zlatá cesta

Okruh č.2A

Délka okruhu cca 4500 km/10dní

Poznávací zájezd do nejkrásnější oblasti středního Norska s Národními parky, pohořími a fjordy. Navštívíte Oslo, uvidíte strmé štíty Trolích stěn a budete mít mnoho zážitků z Geiranger fjordu, nebo raftingu. Cesta povede také údolím Gudbrandsdalen s vypínajícími se zelenými horami do „Hnízda Trollů“ i oblastí splazů největšího norského ledovce Jostedalsbreen, protkanou četnými vodopády. Navštívíte majestátní Preikestolen- kazatelnu severu. Během několika let se nám pro Vás podařilo vybrat to nejkrásnější ze široké nabídky středního Norska.

Profram zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Noční tranzit přes Německo do přístavu Rostock.

2. den: V ranních hodinách plavba z německého přístavu Rostock do dánského přístavu Gedser. Přejezd do hlavního města Dánska Kodaně. Zastávka u sochy Malé mořské víly vytvořené na motivy pohádky spisovatele H. Ch. Andersena, procházka městem. Prohlídka Kodaně při projížďce po síti vodních kanálů (1 hodina). Večer příjezd na Penzion Anneberg, ubytování.

3. den: Brzo ráno odjezd směr Norsko. U Svinesundu zastávka u pohřebiště Vikingů ve tvaru vikinské lodi. Při přejezdu švédsko-norských hranic překrásný pohled na první norský fjord Iddefjord. Podél největšího vnitrozemského jezera Mjøsa přejezd až pod skokanské můstky v olympijském městě Lillehammer. Návštěva největšího norského skanzenu Maihaugen s více než 170 starými budovami z Gudbrandsdalenu a Lillehammeru, který poukazuje na venkovský život 19. století. Odpoledne přejezd údolím Gudbrandsdalen s protékající řekou Lågen do vandrerhjemu Sjoa na břehu stejnojmenné raftové řeky, ubytování.

4. den: Turistický výlet po stezce norského snílka Peer Gynta do horské krajiny nejstaršího národního parku Rondane. Jedná se o vysokohorský turistický terén s mnoha zaoblenými horskými vrcholy, možnost volby mezi kratším a delším okruhem. Procházka krajinou s vyhlídkou na nádhernou scenérii horských masívů a jezer. Návrat na ubytování. Odpoledne možnost vyzkoušet rafting. Jedná se o 16 km dlouhý sjezd na řece Sjoa s patřičným vybavením a profesionálním instruktorem.

5. den: Odjezd údolím národního parku Romsdalen a Cestou trollů do ráje horolezců, jedna z nejstrmějších a nejobtížnějších horolezeckých stěn spadající kolmo dolů téměř do hloubky 1000 m. Přejezd do Valldalu a odtud trajektem do Eidsdalu. Přejezd Cestou orlů do Geirangeru, pohled na jeden z nejkrásnějších fjordů Norska. Z městečka Geiranger výjezd až k jezeru Djupvatnet a v případě dobrého počasí výjezd na Dalsnibbu, skalnatou plošinu ve výšce 1500 m nad fjordem. Pohled na dramatickou krajinnou scenérii. Průjezd zajímavou kaskádou do Strynu, ubytování.

6. den: Odjezd k nejznámějšímu ledovci této oblasti Briksdalsbreen (Modrá šlehačka), procházka 2,5 km dlouhou cestou vedoucí k ledovcovému splazu. Kolem slunečního fjordu Sognefjord přejezd do druhé norské metropole a brány fjordů města Bergen, město, které bylo po staletí kulturním střediskem západního Norska a sídlem norských králů. Prohlídka Bergenu, výjezd kabinovou lanovkou na jeden ze sedmi vrcholů Fløyen (319 m. n. m.). Ubytování ve vandrerhjemu Montana.

7. den: Návštěva srdce Bergenu, kterým je rybí tržnice na vnitřním konci zátoky Vågen s možností ochutnat místní specialitu, lososové chlebíčky. Procházka zpět do města zalesněnou krajinou kolem jezer a úpatí hor. Návštěva historického jádra Bryggen s domy opatřenými vysokými štíty. Přejezd přes Hardangerviddu, největší náhorní plošinu v Evropě. Zastávka u vodopádu Vøringsfossen, který má výšku 183 m. Přejezd do městečka Geilo, centra zimních sportů. Ubytování.

8. den: Odjezd do nejstaršího hlavního města ve Skandinávi Osla. Návštěva muzea Kon-Tiki věnovaného norskému cestovateli Thoru Heyerdahlovi, který roku 1947 podnikl nyní již legendární plavbu přes Pacifik z Peru do Polynésie na člunu s balsového dřeva nebo se pokusil přeplavit Atlantik na papyrusových lodích Ra I a Ra II. Prohlídka muzea Fram s vystavenou stejnojmennou lodí, která se proslavila díky expedicím Amundsena a Nansena na severní a jižní pól. Zastávka ve Frogner parku, který je zlatým hřebem sochařské výzdoby města. Významné dílo norského sochaře Gustava Vigelanda, čítající 650 postav zobrazující koloběh lidského života, vztahy mezi mužem a ženou a mezi rodiči a dětmi. Procházka centrem města, královský palác a radnice se zvonkohrou, kde se každoročně uděluje Nobelova cena za Mír. Večer nalodění na noční luxusní trajekt společnosti Stena Line. Plavba 12 hodin do dánského přístavu Frederikshaven (na trajektu čtyřlůžkové kajuty s povlečením, ručníky a sociálním zařízením). Na loďˇ doporučujeme připravit malé zavazadlo s osobní hygienou a převlečením na noc a další den.

9. den: Návštěva oceánografického centra s podmořským životem v Grenå. Odjezd do Århusu, druhého největšího města Dánska. Návštěva skanzenu Den Gamle By, který Vás vrátí 300 let nazpět do minulosti Dánska. Ukázka architektury, sbírek i ukázek běžného života dánského městečka. Noční tranzit přes Německo do ČR.

10. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Dopravu lux busem, 6x ubytování (1x Švédsko, 5x Norsko), 6x snídani, 2x večeři (1x Švédsko, 1x Norsko), trajekty a přejezdy ve vnitrozemí, 3x trajekt (Německo – Dánsko, Dánsko – Švédsko, Norsko – Dánsko), pojištění CK proti úpadku a průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje

Přistavení autobusu dle odjezdového místa, 5x večeřiv Norsku (2 100 Kč), snídani (400 Kč) a večeři (1 160 Kč) na trajektu, připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné.

Doporučené vstupy (může se změnit):

Plavba loděk v Kodani 50 DKK dospělí, 20 DKK děti do 14 let
Skanzen Maihaugen 95 NOK dospělí, 135 NOK dítě do 17 let
Výjezd na Dalsnibbu 40 NOK osoba
Lanovka na Fløyen 50 NOK osoba
Muzeum Kon-Tiki 80 NOK dospělí, 50 NOK děti do 15 let
Muzeum Fram 80 NOK dospělí, 50 NOK děti do 17 let
Oceánografické centrum 145 DKK dospělí, 85 DKK děti do 11 let
Skanzen Den Gamle By 110 DKK dospělí, zdarma děti do 17 let