Zájezdy plné zážitků

Skandinávie, Evropa, svět, za sportem

Národní parky

Okruh č.2

Délka okruhu cca 4300 km / 9 dní

Tento okruh je zaměřen na širší poznání NP Rondane. Navštívíte také NP: Romsdalen a Dovrefjell, dále se projedete k chatě snílka Peer Grynta. Čekají vás: Cesta Trolů, Cesta Orlů, zažijete nezapomenutelný pohled na Geiranger fjord a samozřejmostí je také hlavní město Norska – Oslo.

Pro odvážnější z Vás namícháme trochu adrenalinu v podobě raftingu na divoké řece Sjoa.

Program:

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Noční tranzit přes Německo do přístavu Rostock.

2. den: V ranních hodinách plavba z německého přístavu Rostock do dánského přístavu Gedser. Přejezd do hlavního města Dánska Kodaně. Zastávka u sochy Malé mořské víly vytvořené na motivy pohádky spisovatele H. Ch. Andersena, procházka městem. Prohlídka Kodaně při projížďce po síti vodních kanálů (1 hodina). Večer příjezd na Penzion Anneberg, ubytování.

3. den: Odjezd k norské hranici. Příjezd k největšímu vnitrozemskému jezeru Mjøsa až pod skokanské můstky v olympijském městě Lillehammer. Návštěva největšího norského skanzenu Maihaugen s více než 170 starými budovami z Gudbrandsdalenu a Lillehammeru, který poukazuje na venkovský život 19. století. Odpoledne přejezd údolím Gudbrandsdalen s protékající řekou Lågen do vandrerhjemu Sjoa na břehu stejnojmenné raftové řeky, ubytování.

4. den: Turistický výlet po stezce norského snílka Peer Gynta do horské krajiny nejstaršího národního parku Rondane. Jedná se o vysokohorský turistický terén s mnoha zaoblenými horskými vrcholy, možnost volby mezi kratším a delším okruhem. Procházka krajinou s vyhlídkou na nádhernou scenérii horských masívů a jezer. Návrat na ubytování. Odpoledne možnost vyzkoušet rafting. Jedná se o 16 km dlouhý sjezd na řece Sjoa s patřičným vybavením a profesionálním instruktorem.

5. den: Odjezd údolím národního parku Romsdalen a Cestou trollů do ráje horolezců, jedna z nejstrmějších a nejobtížnějších horolezeckých stěn spadající kolmo dolů téměř do hloubky 1000 m. Přejezd do Valldalu a odtud trajektem do Eidsdalu. Přejezd Cestou orlů do Geirangeru, pohled na jeden z nejkrásnějších fjordů Norska. Z městečka Geiranger výjezd až k jezeru Djupvatnet a v případě dobrého počasí výjezd na Dalsnibbu, skalnatou plošinu ve výšce 1500 m nad fjordem. Pohled na dramatickou krajinnou scenérii. Průjezd zajímavou kaskádou tunelů do městečka Stryn, ubytování.

6. den: Odjezd k nejznámějšímu ledovci této oblasti Briksdalsbreen (Modrá šlehačka), procházka 2,5 km dlouhou cestou vedoucí k ledovcovému splazu. Odpoledne přejezd do vandrerhjemu Sjoa se zastávkou u dřevěného kostela v Lomu, ubytování.

7. den: Odjezd do hlavního města Norsko, Osla. Návštěva muzea Kon-Tiki věnovaného norskému cestovateli Thoru Heyerdahlovi, který roku 1947 podnikl nyní již legendární plavbu přes Pacifik z Peru do Polynésie na člunu s balsového dřeva nebo se pokusil přeplavit Atlantik na papyrusových lodích Ra I a Ra II. Prohlídka muzea Fram s vystavenou stejnojmennou lodí, která se proslavila díky expedicím Amundsena a Nansena na severní a jižní pól. Zastávka ve Frogner parku, který je zlatým hřebem sochařské výzdoby města. Významné dílo norského sochaře Gustava Vigelanda, čítající 650 postav zobrazující koloběh lidského života, vztahy mezi mužem a ženou a mezi rodiči a dětmi. Procházka centrem města, královský palác a radnice se zvonkohrou, kde se každoročně uděluje Nobelova cena za Mír. Večer nalodění na noční luxusní trajekt společnosti Stena Line. Plavba 12 hodin do dánského přístavu Frederikshaven (na trajektu čtyřlůžkové kajuty s povlečením, ručníky a sociálním zařízením). Na loďˇ doporučujeme připravit malé zavazadlo s osobní hygienou a převlečením na noc a další den.

8. den: Návštěva oceánografického centra s podmořským životem v Grenå. Odjezd do Århusu, druhého největšího města Dánska. Návštěva skanzenu Den Gamle By, který Vás vrátí 300 let nazpět do minulosti Dánska. Ukázka architektury, sbírek i ukázek běžného života dánského městečka. Noční tranzit přes Německo do ČR.

9. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.


CK si vyhrazuje právo na drobné přesuny programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech.

Cena zahrnuje

Dopravu lux busem, 5x snídani (1x Švédsko, 4x Norsko), 2x večeři (1x Švédsko, 1x Norsko), 6x čtyřlůžkové ubytování (1x Švédsko, 4x Norsko, 1x čtyřlůžková kajuta trajekt), 4x trajekt (Německo – Dánsko, Dánsko – Švédsko, ve vnitrozemí Norska, Norsko – Dánsko), pojištění CK proti úpadku, průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje

Přistavení autobusu dle odjezdového místa, 3x večeři v Norsku (1 450 Kč), snídani (400 Kč) a večeři (1 160 Kč) na trajektu, připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné.

Doporučené vstupy (může se změnit)

Plavba loděk v Kodani 50 DKK dospělí, 20 DKK děti do 14 let
Skanzen Maihaugen 135 NOK dospělí, 65 NOK dítě do 17 let
Výjezd na Dalsnibbu 40 NOK osoba
Muzeum Kon-Tiki 80 NOK dospělí, 50 NOK děti do 15 let
Muzeum Fram 80 NOK dospělí, 50 NOK děti do 17 let
Oceánografické centrum 145 DKK dospělí, 75 DKK děti do 11 let
Skanzen Den Gamle By 110 DKK dospělí, zdarma děti do 17 let
×