Zájezdy plné zážitků

Skandinávie, Evropa, svět, za sportem

Kouzlo bílých nocí

Okruh č.3A

Délka okruhu cca 5 000 km

Program

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Noční tranzit přes Německo do přístavu Puttgarden.

2. den: Ráno plavba z německého přístavu Puttgarden do dánského přístavu Rodby (1 hodina). Přejezd přes Öresundský most do města Švédska, odtud pokračování na Penzion Anneberg, oběd. Odjezd do Stockholmu, nalodění na noční luxusní trajekt společnosti Tallink Silja Line. Plavba 12 hodin do finského přístavu Turku (na trajektu čtyřlůžkové kajuty s povlečením, ručníky a sociálním zařízením). Na loďˇ doporučujeme připravit malé zavazadlo s osobní hygienou a převlečením na noc a další den.

3. den: Z Turku odjezd do Lahti, známého střediska sportů. Návštěva skokanského areálu s můstky. Přejezd do centra národní chráněné krajinné oblasti národního parku Valkeala s pravou finskou přírodou. Nenáročná pěší túra přes lanový most a z vyhlídkové věže Elvingin torni pohled na Finsko z výšky. Přejezd do Helsinek, prohlídka Senátního náměstí a Dómu, pravoslavné Uspenské katedrály. Temppeliaukio kirkko, kostel vybudovaný ve skále, Sibeliův monument. Ubytování v Helsinkách. 4. den Odjezd do Ruska. Cestou zastávka ve středověkém městě Porvoo, kde sídlí švédsky mluvící diecéze. Staré dřevěné domky a přístavní sklady, které jsou navrženy na zapsání do seznamu UNESCO. Přejezd do lázeňského města Kotka, návštěva chaty cara Alexandra III. Langinkoski, která je postavená na březích delty řeky Kymi, na které se svou družinou trávil čas chytáním lososů. Příjezd do Petrohradu, ubytování. Večerní plavba na vyhlídkové lodičce pod otevírajícími se mosty na řece Něvě.

5. den: Prohlídka křižníku Aurora, nábřeží řeky Něvy, Něvského prospektu, Marsova pole a Smolného kláštera. Návštěva Petropavlovské pevnosti s katedrálou a pohřebištěm ruských carů, zastávka u pomníku Petra Velikého. Dále prohlídka tří nejznámějších kostelů v Petrohradu, chrám sv. Izáka s muzeem ikon, chrám Panny Marie Kazaňské a pravoslavný chrám Kristova vzkříšení, který je vyzdoben mozaikou. Návštěva Ermitáže. Ubytování v Petrohradu.

6. den: Odjezd do Puškina, prohlídka Kateřinského paláce s obnovenou Jantarovou komnatou. Přejezd do Petrodvorce, letního sídla Petra Velikého, prohlídka a procházka upravenými zahradami s fontánami. Odjezd do Tallinnu, ubytování.

7. den: Městské hradby a hrad Toompea, pravoslavný kostel Alexandra Něvského, kostel sv. Kateřiny, kdysi největší kostel v severní Evropě. Prohlídka historického centra s gotickou radnicí, kostel sv. Ducha s jedinečně vyřezávaným interiérem, zastávka u paláce Kadrior, Prezidentského paláce a budov muzea umění Kumu. Zastávka u Olympijské vesničky LOH 1980. Odjezd do Rigy, ubytování.

8. den: Návštěva Rižského zámku s prezidentským palácem, Rižského dómu, největšího kostela v Pobaltí. Pohled na město ze 120 m vysoké vyhlídkové věže katedrály sv. Petra. Prohlídka skupiny domů „Tři bratři“, Švédské brány, Pomníku Svobody, domů Velké a Malé Gildy a domu Černohlavých. Cestou do Litvy zastávka u hradu Bauska, který pomáhá rekonstruovat skupina nadšenců z ČR. Návštěva zahrad zámku Rundale. Dále zastávka u Hory křížů, posvátného místa křesťanů. Příjezd do Vilniusu, ubytování.

9. den: Prohlídka a procházka starého města, které patří k nejrozlehlejším městským jádrům v Evropě. Návštěva Gediminasova hradu, Katedrálního náměstí, Prezidentského paláce, Univerzity. Zastávka u ikony Černé Madonny. Prohlídka jednonoho z mnoha kostelů ve Vilniusu, kostela Sv. Anny, který tvoří komplex spolu s kostelem Sv. Bernarda. Přejezd do Národního parku Trakai a procházka po mostech spojujících ostrůvky k pohádkovému jezernímu hradu Trakai. Noční tranzit přes Polsko do ČR.

10. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách. CK si vyhrazuje právo na drobné přesuny programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech.

Cena zahrnuje

Dopravu lux busem, 7x snídani (1x trajekt, 1x Finsko, 2x Petrohrad, 3x Pobaltí), 1x oběd Švédsko, 7x ubytování (1x čtyřlůžková kajuta trajekt, 1x dvoulůžkové ubytování Finsko, 2x dvoulůžkové ubytování Rusko, 3x dvoulůžkové ubytování Pobaltí), 2x trajekt (Německo – Dánsko, Švédsko – Finsko), pojištění CK proti úpadku, průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje

Přistavení autobusu dle odjezdového místa, 1x večeři na trajektu (920 Kč), 1x večeři ve Finsku (680 Kč), 2x večeři v Rusku (870 Kč), 3x večeři v Pobaltí (980 Kč), připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné.

Doporučené vstupné (může se změnit)

Věž Elvingin torni 2 € skupinová cena
Chata cara Langinkoski 5 € dospělí, 3 € děti do 17 let
Olympijský stadion Helsinky 3 € dospělí, 1 € děti do 17 let
Noční plavba po Něvě 450 RBL
Katedrála sv. Petra a Pavla 150 RBL
Chrám Sv. Izáka 250 RBL dospělí, 50 RBL děti do 18 let
Kolonáda Sv. Izáka 150 RBL
Petrodvorce 400 RBL
Kateřinský palác vč. sluchátkové sady 400 RBL, zdarma děti do 18 let
Ermitáž vč. sluchátkové sady 400 RBL dospělí, zdarma děti do 15 let
Kostel sv. Kateřiny 5 € dospělí
Kostel sv. Ducha 1 € dospělí, 0,50 € děti do 15 let
Věž chrámu sv. Petra 7 €
Zahrady Rundale 2,85 € dospělí, 1,42 € děti do 15 let
Hrad Trakai 6 €
×