Zájezdy plné zážitků

Skandinávie, Evropa, svět, za sportem

Informace pro klienty

Rezervace zájezdů

Každý zákazník si může rezervovat zájezd v kanceláři CK nebo u autorizovaných prodejců. Rezervaci lze uskutečnit písemně, telefonicky nebo e-mailem. Doba rezervace je 7-10 dní (s ohledem na plnění nebo termín zájezdu). Pokud do sjednané doby zákazník nedodá smlouvu o zájezdu s 50% zálohou, rezervace bude zrušena.

Cestovní smlouvy

Jednotlivec, ale i účastník kolektivního zájezdu, vyplní  smlouvu o zájezdu (dále jen SZ) se všeobecnými a stornovacími podmínkami. SZ se stává platnou po zaplacení 50% zálohy do termínu stanoveného kanceláří. Dbejte prosím, na správné a čitelné vyplnění všech údajů, předejdete tak dalším nesrovnalostem při zasílání dopisů a sjednávání pojištění. Velmi diskutovanou otázkou je nutnost uvádění rodného čísla. Nemusíte uvést RČ, stačí datum narození. Vaše údaje jsou chráněny v databázi CK a nebudou nijak zneužity pro jiné účely. Požadavky týkající se úpravy ubytování, zasedacího pořádku nebo stravování (dieta) je nutno hlásit před odjezdem, nejlépe uvést ve smlouvě o zájezdu.

Stornovací podmínky

Storno zájezdu se řídí platnými stornovacími podmínkami na B – dílu cestovní smlouvy. Klient za sebe s vědomím CK může vyslat náhradníka. V tomto případě mu CK neúčtuje žádný poplatek. Rušení smlouvy je vždy nutno provést písemně. Mimořádné případy storna řeší individuálně majitel CK po sezóně!

Pokyny před odjezdem

Konkrétní informace k jednotlivým zájezdům lze nalézt v pokynech pro účastníky, které všichni obdrží 2 týdny před odjezdem. Jako cestovní doklad je nezbytný platný pas ČR nebo OP. Do cílových míst není třeba vízum (s výjimkou zájezdu s výletem do Petrohradu). Speciální očkování do Skandinávie není nutné. Od 1.7.2004 je možné si do Švédska vzít psa bez karantény (pro individuální turisty).

Celní předpisy

Do zemí Skandinávie lze bezcelně dovézt 1 litr alkoholu 40%, 1-2 litry vína, 200 cigaret, 50 ml parfému, 500 g kávy nebo 200 g kávového extraktu, 10 litrů piva na osobu. Podrobné informace o celních předpisech v jednotlivých zemích, právě tak jako orientační ceny zboží dostanete v naší kanceláři. Banky jsou ve většině skandinávských zemí otevřeny: Po – Pá od 9.00 do 16.00 h. Běžně lze platit platebními kartami. Od 1.1.2002 začalo platit EURO ve Finsku. V Dánsku, Švédsku i Norsku zůstala zachována národní měna.

Taxfree (pouze v Norsku)

V obchodech označených tímto heslem je možné získat šek na vrácení daně za nakoupené zboží, které bude vyvezeno ze země. Šek musí být potvrzen celní kontrolou a bude Vám vyplacen na lodi při cestě z Norska do Dánska.

Slevy

Všechny slevy mohou být uplatněny pouze při rezervaci zájezdu – ne dodatečně po podpisu závazné přihlášky. Slevy jsou poskytovány ze základní katalogové ceny, neposkytují se ze služeb zakoupených navíc, jako jsou fakultativní výlety nebo programy. Slevy se nesčítají a nelze je využít na již zlevněný zájezd. Neplatí-li výše uvedené slevy nebo je-li jejich výše omezena, je to uvedeno přímo u daného zájezdu.
Poskytujeme slevy věrnostní, rodinné a skupinové. Pro konkrétní informace kontaktujte CK.

Besedy

Nejen pro kolektivní zájezdy, ale i pro zájezdy jednotlivců připravuje naše CK před cestou besedy, na kterých se seznámíte s programem a zodpovíme Vaše případné dotazy. O termínu besedy Vás vyrozumíme.

Pojištění CK proti úpadku

Podmínky, za kterých CK Scandia – Czech tour poskytuje svým klientům služby, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Všichni klienti jsou automaticky pojištěni pro případ úpadku CK, a to od 20.1.2024.
Certifikát najdete ZDE.

Pojištění klientů

Naše CK sjednává účastníkům zájezdů pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi CK a pojišťovnou UNIQA. Klient si může vybrat ze dvou balíčků:
Kompletní ceník pojišťovny UNIQA naleznete ZDE.

Výhradní právo CK

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změn programu, trasy a ceny zájezdu při změně valutového kurzu nebo změně ceny pohonných hmot. Toto je ale povinna neprodleně oznámit účastníkům zájezdu. Nikdo z provizních prodejců, ani zástupců jednotlivých firem není oprávněn měnit nebo jinak upravovat cenu zájezdu nebo jiným způsobem podávat nepřesné údaje zákazníkovi. Veškeré úpravy je nutné vždy konzultovat s majitelem CK.

Podnebí a počasí

Často kladená otázka mnoha turistů, kteří se obávají chladného počasí je, jestli jim na Severu nebude zima. Opak je ovšem pravdou. Vzhledem k působení Golfského proudu je podnebí mírnější, než byste v těchto zeměpisných šířkách očekávali. V letních měsících dosahují denní teploty až 27°C.
Pamatujte na naši zásady
Č. 1: „Není Vám ani zima ani teplo, máte jen dobré nebo špatné oblečení.“ Islandské přísloví.
Č. 2: „Každý druhý bydlí lépe než my, nebo-li bude se Vám zdát, že všichni bydlí lépe. Bohužel nejsme schopni ovlivnit velikost a ani polohu pokoje.
Č. 3: „Sedadla v autobuse jsou přidělována klientům postupně tak, jak se hlásí na zájezd – proto, pokud si chcete vybrat nejlepší místo, rezervujte si zájezd co nejdříve
Č. 4: „Neberte s sebou balenou vodu, ve Skandinávii je všude voda pitná.“

×
To top