Švýcarsko

Země sýrů, čokolády a krásné čisté přírody. Cestou do Švýcarska navštívíte místa spojená s upálením Mistra Jana Husa nebo se podíváte na nádherné Rýnské vodopády. Během pobytu navštívíte jedno z nejznámějších středisek Chamonix, uvidíte proslulou horu Matterhorn nebo ochutnáte jednu z mnoha švýcarských čokolád Nestlé. Těšit se můžete na typické švýcarské speciality, jako jsou raclette nebo fondue.

Program

1. den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční tranzit přes Německo.

2. den: V ranních hodinách zastávka v hlavním městě Lichtenštejnského knížectví ve městě Vaduz. Symbolem města je Vaduzský zámek postavený na skále nad obcí. Dále zastávka v jednom z největších měst na břehu Bodamského jezera v Kostnici, římském sídle, kde byl upálen Mistr Jan Hus. Návštěva Rýnských vodopádů, které patří mezi největší vodopády v Evropě. Přejezd do Ženevy, ubytování.

3. den: Odjezd přes Martigny, Sion do městečka Täsch. Odtud odjezd železnicí do horského střediska Zermatt, které leží na úpatí hory Matterhorn. Ozubnicovou železnicí výjezd do výšky 3100 m. n. m. na vyhlídku Gornergrat, odkud se otevírá pohled na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosa a na proslulou horu Matterhorn, která je považována za jednu z nejkrásnějších a nejpopulárnějších hor Evropy. Návrat na ubytování.

4. den: Celodenní výlet mezi horské velikány do světoznámého střediska Chamonix. Za dobrého počasí výjezd lanovkou až na vrchol Aiguille du Midi do výšky 3 842 m. n. m. Při větrném počasí výjezd lanovkou na Brevent. Nádherný výhled na největší evropský masív Mont Blanc. Prohlídka městečka Chamomix a ochutnávka typického švýcarského pokrmu raclette. Návrat na ubytování.

5. den: Odjezd do lázeňského městečka Montreux, kde se nachází pomník známého zpěváka Freddieho Mercuryho, který v tomto městě pobýval. Prohlídka hradu Chillon, který byl postaven ve 13. století a je jedním z nejzachovalejších středověkých evropských hradů. Odpoledne zastávka v městečku Broc a návštěva slavné čokoládovny Nestlé. V areálu čokoládovny možnost shlédnout technologii zpracování čokolády, od rozemletí vyschlých kakaových bobů, až po rozmíchání v tekutou čokoládovou hmotu.

6. den: V dopoledních hodinách návrat do ČR.


CK si vyhrazuje právo na drobné přesuny programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech.

Cena zahrnuje

Doprava lux busem, 3x snídaně, 3x dvoulůžkové ubytování, pojištění CK proti úpadku, průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje

Přistavení autobusu dle odjezdového místa, připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné.

Doporučené vstupy

Rýnskévodopády 3 CHF skupinová cena
Vlak do Zermattu /zpáteční 13,60 CHF dospělí, 6,80 CHF děti do 16 let
Ozubnice na Gornergrat /zpáteční 78,40 CHF dospělí, 39,20 CHF děti do 16 let
Lanovka na Aiguille du Midi / zpáteční 54,20 € dospělí, 46,10 € děti do 15 let
Hrad Chillon 9,50 CHF dospělí, 5 CHF děti do 16 let
Čokoládovna Nestlé 9 CHF dospělí, 3 CHF děti do 16 let