Divoká tajga ve Finsku

Program zájezdu

1. den
Odjezd z ČR, tranzit přes Německo do Puttgardenu a trajektem do dánského Rødby (45 min).
2. den Dále pokračujete přes Öresundský most, druhý největší na světě, který spojuje dánské hlavní město Kodaň se švédským městem Malmö. V poledne krátká zastávka na penzionu Anneberg v Bottnarydu. Po občerstvení odjedete do Stockholmu a nalodíte se na luxusní loď společnosti Tallink Silja Line.
3. den Po snídani na trajektu připlujete v ranních hodinách do finského Turku. Návštěva Helsinek, hlavního města Finska, kde se projdete po Senátním náměstí s Dómem, navštívíte pravoslavnou Uspenskou katedrálu a Temppeliaukio, kostel vybudovaný ve skále. Ve večerních hodinách příjezd na ubytování CK v Juntusrantě.
4. den Po snídani turistický program v národním parku Hossa. První z programů vás zavede do míst, kde na červeném skalním masivu naleznete prehistorické malby z doby ledové neboli skalní obrazy s názvem Värikallio. Cesta vede po upravených stezkách panenskou krajinou v různě vzdálených a náročných trasách. Odpoledne je pro vás připraven nezapomenutelný zážitek „bear watching“, pozorování volně pobíhajících medvědů.
5. den Celodenní výlet do Rovaniemi, města, které je vstupní branou do Laponska na Severním polárním kruhu v zemi Sámů. Zde získáte certifikát ze Severního polárního kruhu, ale navštívíte také Arktikum. Jedná se o vědecké univerzitní centrum a provinční muzeum, které Vám blíže přiblíží laponskou kulturu, severskou přírodu a historii. Také vás potěší návštěva Santovy vesnice se všudypřítomnými soby a vánočními melodiemi, které dodávají tomuto místu vánoční atmosféru.
6. den Druhý den v národním parku Hossa, tentokrát s jiným okruhem. Budete směřovat k provazovému mostu, který vede přes jezero Julma-Ölkky. Také vás potěší sběr hub, borůvek, brusinek, ale hlavně moruší, kterým se říká medvědí maliny. Odpoledne návštěva sobí farmy, seznámení se s životem pastevců, ochutnávka sobího masa.
7. den Po snídani navštívíte Suomussalmi město na břehu jezera Kiantajärvi. Také se zastavíte u impozantního uměleckého díla The Silent People. Jedná se o umělecké ztvárnění života lidí na divokém severu. Odpoledne navštívíte Raate, místo, kde proběhla tzv. Zimní válka. Právě zde se ukázala tvrdost finských obránců. Muzeum a vojenská technika vám připomenou toto těžké období, kdy hrstka finských obránců odvrátila ruský přepad a tvrdě jej potlačila.
8. den V ranních hodinách odjezd do Turku s prohlídkou Lahti, známého lyžařského centra. Ve večerních hodinách nalodění na luxusní trajekt Tallink Sillja Line.
9. den V ranních hodinách připlutí do Stockholmu a po snídani krátká prohlídka Stockholmu. Návštěva Radnice se Zlatým sálem, Modrou halou a Vasa muzea. Přejezd na penzion Anneberg (pauza 9 hodin). Plavba trajektem do Německa a tranzit do ČR.
10. den Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu zahrnuje

dopravu, 2x ubytování na lodi se snídaní (čtyřlůžkové kajuty), 5x ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích na penzionu CK, polopenzi, pojištění proti úpadku, průvodce

Cena nezahrnuje

Výlet do Rovaniemi 600 Kč/os