Za kazatelnou severu

Okruh č.2B

Oslo, západní a jižní pobřeží Norska, Dánsko – Délka okruhu: 3 700 km

I letos jsme si pro Vás připravili zájezd podél pobřeží západního Norska. Ukážeme Vám jedno z nejnavštěvovanějších a nejobdivovanějších míst z celého Norska – „kazatelnu“ Preikestolen, která je považována také za jeden z největších přírodních úkazů v Evropě. Zavítáte na nejjižnější místo Norska – větrný mys Lindesnes, do Rjukanu, místa, kde se za 2. světové války vyráběla tzv. těžká voda, a samozřejmě navštívíte hlavní město Oslo.

1. den: v odpoledních hodinách odjedete z ČR, čeká Vás tranzit přes Německo.

2. den: ze Sassnitz se ranním trajektem přepravíte na jih Švédska do města Trelleborg, odtud budete pokračovat přes Göteborg do Norska, u Svinesundu zavítáte na jedno z největších pohřebišť Vikingů ve tvaru vikingské lodi, při přejezdu švédsko-norských hranic se Vám naskytne překrásný pohled na první norský fjord Iddefjord, ubytování v Sarpsborgu.

3. den: Oslo (viz okruh 2 „Národní parky“). Odjezd na ubytování do Rjukanu.

4. den: prohlídka Rjukanu, navštívíte muzeum ve vodní elektrárně ve Vemorku, kde se seznámíte s historií norského průmyslu a především se dozvíte o hrdinském činu norských sabotérů, kteří za 2. světové války při akci s krycím názvem „Telemark“ zničili továrnu na výrobu tzv. „těžké vody“, což významně ovlivnilo průběh konce této války. Odpoledne možný výstup na horu Gaustatoppen, z jejíhož vrcholu je vidět jedna šestina Norska (možnost využít výtah). Návrat na ubytování.

5. den: přejezd do jednoho z největších měst Norska a ropné metropole Stavangeru, města na pobřeží rozvětveného Boknafjordu, ubytování.

6. den: ráno odjedete ke „kazatelně“ Severu – Preikestolen, která je jedním z nejnavštěvovanějších a nejobdivovanějších míst v Norsku. Čeká Vás výstup na skalní převis čnící ve výšce 597 m nad hladinou Lysefjordu (výstup tam a zpět cca 5 h). Z ploché vyhlídkové plošiny se vám naskytne kruhový výhled do krajiny i hlubin fjordu, sevřeného místy až 1000 m vysokými skalními stěnami. Mnoha odborníky je tato lokalita považována za jeden z největších přírodních divů v celé Evropě. Ubytování ve Stavangeru (50 km).

7. den: pojedete podél pobřeží, cestou se zastavíte u větrného mysu Lindesnes, který je nejjižněji položeným místem v Norsku. Dále přejezd do pátého největšího města Norska a metropole jihu země – Kristiansandu, který je také nazýván městem květin, ubytování (232 km).

8. den: ráno odjedete do Osla, kde se navečer nalodíte na trajekt.

9. den: Grenaa, Arhus, 10. den: příjezd do ČR (program těchto dní je shodný s programem 2 „Národní parky“).

Cena zahrnuje:

Doprava lux busem, 7x ubytování (1x Sarpsborg, 2x Rjukan, 2x Stavanger, 1x Kristiansand), 5x snídaně, 2x trajekt (Německo – Švédsko, Norsko – Dánsko), čtyřlůžkové kajuty na lodi z Norska do Dánska, pojištění CK proti úpadku, průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje:

Přistavení autobusu dle odjezdového místa, 5x večeře – možno dokoupit (cca 2 500,- Kč), večeře na trajektu Stena Line (80,- NOK), připojištění léčebných výloh v zahraničí, které CK vyžaduje, vstupy dle programové nabídky.

Příplatek 4x večeře 600,- Nok/ os.