Zájezdy plné zážitků

Skandinávie, Evropa, svět, za sportem

Středověké Švédsko

Dánsko-Švédsko-ostrovy Öland a Gotland (10 dní)

Poznejte ostrov růží, kostelů a orchidejí s vápencovými útesy. Navštivte místo, kde pobýval i švédský režisér I. Bergman. Prohlédněte si středověké město Visby společně s pozůstatky ruin vypálených kostelů. Během putování zavítáte na sever ostrova Gotland do oblastí, kde se nachází rauky – přírodní sochy ze skal. Dále navštívíte maják, 30 metrů vysoké vápencové útesy, nebo zavítáte k opuštěným rybářským vesnicím, připomínající, že i zde se čile obchodovalo.

Program

1. den – ODJEZD Z ČR

V odpoledních hodinách odjedete z ČR. Čeká Vás tranzit přes Německo do přístavu Rostock.

2. den – KODAŇ

Z německého přístavu Rostock se přeplavíte do Dánska Gedseru. Přejedete do Kodaně-hlavního města Dánska. Zastavíte se u Malé mořské víly-sochy vytvořené na motivy pohádky slavného spisovatele H. Ch. Anderesena a královského paláce Amalienborg.

Poté absolvujete prohlídku Kodaně z lodi plující po síti vodních kanálů (okružní plavba 1 hod.) Na závěr Vás čeká exkurze v muzeu vyhlášeného pivovaru Carlsberg  s možností ochutnávky piva. Poté přejedete do přístavu Helsingør, kde přeplujete Öresundskou úžinu do Švédska. Večer přijedete na základnu, ubytování.

3. den  – GRÄNNA

Celodenní výlet do turistického centra Gränna, které je po Stockholmu druhým nejnavštěvovanějším místem ve Švédsku. Zde shlédnete originální ruční výrobu sladkých mentolových špalků Polkagrís. Ve skanzenu Grännaberg se seznámíte se Švédskem z 16. století. Odpoledne přejedete lodí na ostrov Visingsö, který je díky své poloze v centru jezera Vättern a klimatickým podmínkám pojmenován jako „Perla jezera Vättern“. Zde se zastavíte u zříceniny hradu Visingsborg s mohutným obranným valem. Při procházce po ostrově se seznámíte s místní jedinečnou architekturou. Na závěr výletu ochutnáte pečené sledě nebo uzené siky (u nás známého jako sich severský maréna) připravované jako místní speciality. Večer návrat na ubytování.

4. den  – STOCKHOLM

Brzy ráno odjedete do královského města Stockholmu, nazvaného též „Benátky Severu“. Shlédnete zde královský palác Kungliga Slottet, kde nahlédnete do Říšského sálu a podíváte se na střídání stráží různých regimentů z celého Švédska s živou vojenskou hudbou, korunovační katedrálu Storkyrkan – místo mnoha významných historických událostí, projdete se po náměstí Starého města – Stortorget, které bylo svědkem jedné z nejkrvavějších středověkých poprav švédského šlechtického stavu, podíváte se do pohřební katedrály Riddarholmskyrkan –  místa odpočinku celé řady královských rodů a významných osobností, navštívíte také městskou radnici s prohlídkou Zlaté haly a Modrého sálu – zde se každoročně konají oslavy předávání Nobelovy ceny. Jako hřeb programu Vám nesmí uniknout návštěva Vasa muzea, které ukrývá světový unikát zachovalé válečné vlajkové lodi z 16. století, která byla vytažena po 333 letech ze dna stockholmského přístavu. Při návštěvě Stockholmu nesmíme opomenout prohlídku královského sídla Drottningholm společně se zahradami připomínající malou Versailles a ukrývající např. sochy z Valdštejnského paláce, které byly součástí válečné kořisti z Prahy během třicetileté války. Večer návrat na ubytování.

5. den GÖTEBORG

Celodenní výlet do Göteborgu, druhého největšího švédského města, nazývaného právem „Amsterdam Severu“ a zároveň největšího přístavu v celé Skandinávii. Čeká Vás okružní jízda městem. Navštívíte rybí trh Fiske Kørka s nepřeberným množstvím ryb, kde můžete ochutnat proslulou bagetu s lososem a krevetovým salátem. V královských zahradách se zastavíte u výběhu s živým losem a na skaliscích Saltholmen(slaný záliv) zažijete nezapomenutelný pohled na deltu řeky Göta a do Atlantského oceánu plného ostrůvků a přístavů s kotvícími jachtami. Zážitkem pro Vás bude Volvo muzeum a zcela jistě také návštěva Universea v jedné části s okouzlující expozicí živé přírody a v části druhé s neopakovatelnou technickou expozicí. Na závěr programu zavítáte do největšího zábavního parku ve Švédsku parku Liseberg. Jednou z nejmodernějších atrakcí je Balder, což je dřevěná horská dráha s výškou 36m a klesáním 70˚. Poznáte, že svoji úpravou se park stane Vaším oblíbeným místem relaxace a odpočinku. Večer návrat na ubytování.

6. den – GOTLAND

Ráno snídaně, prohlídka města Jönköping. Zavítáte do města Husqvarna, které má již 300 let tradici ve strojírenství. V místním muzeu poznáte, že Husqvarna jako bývalá zbrojovka vyráběla kromě u nás známé zahradní techniky také celou řadu domácích spotřebičů, nespočetné množství motocyklů včetně motorů a karoserií. Jako zlatý hřeb tohoto dne Vás čeká prohlídka krajského sídelního města Jönköping proslulého svou výrobou prvních bezpečných zápalek, kde samozřejmě nezapomeneme na muzeum zápalek. V odpoledních hodinách odjezd do přístavu Oskarshamn, kde se nalodíte na trajekt Gotland Destination, který Vás přepraví na ostrov Gotland, kde je příroda a krajina výrazně odlišná od pevninského Švédska. Večer ubytování.

7. den – FÄRO

Snídaně, odjezd na sever ostrova – ostrůvek Färo, který je nejzachovalejší a nejkrásnější částí Gotlandu a místem, kde pobýval nejznámější švédský filmový režisér a scénárista Ingmar Bergman. Zde si prohlédnete místní vesnickou architekturu, rybářské vesničky a pobřeží moře v oblasti Langhammars, kde se nachází rauky – úchvatné kamenné útvary připomínající sochy na Velikonočním ostrově. Jedná se o pozůstatky pobřežních útesů, které zde vznikly před více než čtyřmi sty miliony lety. Přejedete do malebné rybářské vesničky Lergrau  připomínající, že i zde se čile obchodovalo. Ochutnáte čerstvé pečené ryby připravované místním rybářem. Dále budete pokračovat podél východního pobřeží do Närs, kde se Vaším cílem stane červený maják v kouzelné scenérii. Návrat na ubytování.

8. den – VISBY

Přejedete do oblasti Högklint, kde se pohledem na moře a procházkou po 30 metrových vápencových útesech rozloučíte s ostrovem Gotland. Na závěr Vás čeká prohlídka středověkého města Visby, patřící ve své době k nejznámějším a nejdůležitějším v celém Švédsku. Díky sedmi stům letům úpadku a zapomnění, se i přes pozdější spletité osudy město dochovalo v dobrém stavu. Čeká Vás procházka městem se zastávkou na Stora Torget (Velké náměstí), v katedrále sv. Marie ze 13. století, jediném kostelu ve Visby, který není ruinou.  Prohlédnete si městské hradby s Valdemarovým křížem – památkou na oběti dánského nájezdu ve 14. stol., který připomínají i ruiny vypálených kostelů s nádhernými kamenickými prácemi středověku. Večerním trajektem připlujete zpět do přístavu Oskarshamn. Přejedete na ostrov Öland, ubytování.

9. den – ÖLAND – Soliden, Kalmár

Prohlídka ostrova s rozmanitým vzhledem krajiny způsobený ledovcem. Zastavíte se na letním sídle královké rodiny Soliden se zajímavými zahradami. Navštívíte pevnost Eketorp, která patří k jedné z nejpozoruhodnějších společně s vápencovou planinou Alvare. Poté odjedete do města Kalmar, kde si projdete historickou část města, prohlédnete si hrad Kalmar Slott, který se stal svědkem několika historicky významných událostí, jakou bylo například vyhlášení Kalmarské unie. Přejezd podél pobřeží do přístavu a odjezd domů.

10. den

Tranzit přes Německo. Příjezd do ČR.

     

Cena zahrnuje:

Doprava lux busem, 6x ubytování, snídaně, trajekty do Švédska a na ostrov Gotland, trajekt na ostrov Visingsö, průvodce po celou dobu pobytu

Cena nezahrnuje:

večeře, doporučené vstupy dle programové nabídky, přistavení autobusu, připojištění léčebných výloh v zahraničí, výlet do Stockholmu (550,-Kč/osoba – splatné na místě)

×